41
Κωνσταντινοσ Αγγελιδακησ

Split Name Split/Lap Time Mini Megala Boys Overall
Split 1 00:08:06.8 00:08:06.8 11 +00:01:58.5 13 +00:01:58.5
Split 2 - - -
Split 3 - - -
Split 4 - DNF DNF

Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.