Start List

Bib Interval Name Group Team Start Time
41 1 Li Yifan China Heimdal +00:00:00
42 2 Wang Lei China Heimdal +00:00:15
43 3 Song Jixuan China Heimdal +00:00:30
44 4 Ma Guoqiang +00:00:45
45 5 Wei Cong +00:01:00
46 6 Sun Weitong +00:01:15
47 7 Ding Jiale +00:01:30
48 8 Wang Guoqing +00:01:45
49 9 Zhong Yonghao +00:02:00
50 10 Xu Yuanhai +00:02:15
51 11 Zhang Zenhai +00:02:30
52 12 Ma Nan +00:02:45
53 13 Cai Yabing +00:03:00
54 14 Fang Hu +00:03:15
55 15 Wang Longlong +00:03:30
56 16 Ma Peng +00:03:45
57 17 Wang Wanlong +00:04:00
58 18 Wang Guoqing +00:04:15