661
Maria Del Mar Cordero Cantero

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen- Overall
META 03:20:03.6 03:20:03.6 11 +01:05:12.4 544 +01:51:22.5