615
Adolfo San Emeterio Perez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Vet- Overall
META 02:34:18.4 02:34:18.4 44 +00:41:09.8 349 +01:05:37.3