590
Diego Jose Rubio Cruzado

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:18:51.4 02:18:51.4 51 +00:43:39.7 201 +00:50:10.3