515
Mario Platero Garcia-Velasco

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:09:35.0 02:09:35.0 36 +00:40:53.9 114 +00:40:53.9