381
Cristina Malfeito Perez

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Vet-FED Overall
META 02:50:45.8 02:50:45.8 8 +00:54:23.6 442 +01:22:04.7