262
Jose Angel Gomez Palomares

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:27:54.1 02:27:54.1 74 +00:59:13.0 292 +00:59:13.0