259
Juan Antonio Gomez Fortes

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:35:39.8 02:35:39.8 89 +01:06:58.7 361 +01:06:58.7