192
Rocio Fernandez Texeira

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen-FED Overall
META 03:08:16.5 03:08:16.5 21 +01:15:46.3 519 +01:39:35.4