164
Ximena Díaz Goszko

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen-FED Overall
META 03:03:50.8 03:03:50.8 19 +01:11:20.6 506 +01:35:09.7