138
Maria Remedios Contreras Muñoz

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Vet-FED Overall
META 03:55:30.1 03:55:30.1 19 +01:59:07.9 573 +02:26:49.0