132
Alvaro Chamorro Peinado

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:01:11.6 02:01:11.6 22 +00:32:30.5 66 +00:32:30.5