83
Rocío Botella Galindo

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen-FED Overall
META 03:07:03.5 03:07:03.5 20 +01:14:33.3 517 +01:38:22.4