15
Ezequiel Acuña Carmona

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 03:17:19.8 03:17:19.8 134 +01:42:08.1 540 +01:48:38.7