60
Iñigo Pascual Martinez-Sanz

Split Name Split/Lap Time Cadete Overall
Control 2 (Borreguiles) 00:49:40.1 00:49:40.1 2 +00:00:45.9 29 +00:12:53.2
Control 3 -META (Telesilla Veleta) 01:16:45.0 00:27:04.9 2 +00:02:37.4 30 +00:19:26.4