31
Marco Alvarez Lorences

Split Name Split/Lap Time Senior Overall
Control 2 (Borreguiles) 00:55:06.2 00:55:06.2 16 +00:18:19.3 41 +00:18:19.3
Control 3 -META (Telesilla Veleta) 01:26:37.0 00:31:30.8 15 +00:29:18.4 42 +00:29:18.4