17
Luis Royo Naya

Split Name Split/Lap Time Sen-Veterano Overall
Control 2 (Borreguiles) 00:42:40.7 00:42:40.7 3 +00:00:47.2 13 +00:05:53.8
Control 3 -META (Telesilla Veleta) 01:06:02.3 00:23:21.6 5 +00:01:42.3 16 +00:08:43.7