16
Karol Piotrowski

Split Name Split/Lap Time Senior Overall
Control 2 (Borreguiles) 00:48:48.9 00:48:48.9 10 +00:12:02.0 24 +00:12:02.0
Control 3 -META (Telesilla Veleta) 01:40:23.6 00:51:34.7 20 +00:43:05.0 53 +00:43:05.0