12
Gustavo Palacios San Felipe

Split Name Split/Lap Time Senior Overall
Control 2 (Borreguiles) 00:51:18.9 00:51:18.9 14 +00:14:32.0 35 +00:14:32.0
Control 3 -META (Telesilla Veleta) 01:18:44.2 00:27:25.3 13 +00:21:25.6 33 +00:21:25.6