2
Nacho Cabal Garcia

Split Name Split/Lap Time Senior Overall
Control 2 (Borreguiles) 00:41:16.2 00:41:16.2 4 +00:04:29.3 6 +00:04:29.3
Control 3 -META (Telesilla Veleta) 01:03:16.4 00:22:00.2 5 +00:05:57.8 8 +00:05:57.8