245
Jorge Polo Torres

Split Name Split/Lap Time FED-M-Abs- Overall
META 03:18:27.6 03:18:27.6 28 +00:51:17.8 71 +00:51:17.8