88
Francisco Broncano López

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:17:50.9 02:17:50.9 56 +00:49:09.8 189 +00:49:09.8